Yukarı Çık
Ana Sayfa : Dernek Hakkında : Dernek Hedef ve Amaçları

Dernek Hedef ve Amaçları

Derneğin hedefi temelde servikal patolojiler; bu patolojilerin tanımlanmasıyla ilgili sitoloji, patoloji, sitogenetik, epidemiyoloji ve kolposkopi hakkındaki bilgileri toplum ve bilim insanı-hekim düzeyinde tanımlamak ve gelişmesinde öncülük etmektir. Patofizyolojisi ve etkeni (HPV) belli olup aynı zamanda taranabilir ve önlenebilir bir hastalık olan servikal kanserin azaltılması ve elimine edilebilmesi konusunda kümülatif bilgi birikimini artırmak ve kamuoyunda bu konuda ilgi uyandırmayı çabalamaktadır. Bu bağlamda derneğin amacı şöyle şekillenmektedir:

  • Servikal patolojilerle ilgili seminerler, konferanslar ve eğitim kursları gibi toplantıları organize etmek; organize etmek isteyen başka ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlarla bağlantı kurar ve onları teşvik etmek;
  • Kolposkopi, servikal patoloji, jinekoloji öğrenimi ve etik uygulamalarının etkin standartlarını sürdürmek ve araştırmayı teşvik etmek;
  • Derneğin kendisinin büyümesi ve gelişmesi için üye sayısını çoğaltarak etkinlik alanını arttırmak;
  • Kolposkopi yapan hekimlerin ve jinekopatologların çalışma koşullarını iyileştirmek.